İthal Ettiğimiz Ürünler

Ecosev

Türk Hayvancılığında kullanılmak üzere yem üretiminde Süt ve Besi Yem Hammaddeleri ithal etmektedir.

Mısır DDGS

Yem Sanayi

Buğday DDGS

Yem Sanayi

Buğday Kepeği

Yem Sanayi

Mısır Kepeği

Yem Sanayi

Mısır Grizi

Yem Sanayi

Palm Küspesi

Yem Sanayi

Ayçiçek Tohumu Küspesi

Yem Sanayi

Kanola Küspesi

Yem Sanayi

Soya Küspesi

Yem Sanayi

Top